3 תשובות
כל החופש... אם לא אז מ 1/8
חודש לפחות לפניי
חודש אוגוסט, בהתחלה או באמצע..