5 תשובות
זה לא בא ביחד?
אנונימית
לי אישית פשוט משנה הגוף, יותר חשוב לי הפרצוף ביופי
אנונימי
הפנים!
גוף אפשר לשנות;-)
לי מושך הפנים