5 תשובות
ללמוד לבגרות.
ללמוד, חשוב יותר
וואו שאלה קשה
בגרות, סדר עדיפויות.
זה לגיטימי לא להגיע בגלל זה