תשובה אחת
זה לא קשה, תשאלי את ההורים שלך ותבקשי שיסבירו לך