2 תשובות
ביום חמישי יהיה מעונן חלקית 15+
ביום חמישי בירושלים יהיה 14-9 מעלות