3 תשובות
לא תהיה דמוקרטיה, הממשלה תקבע איזה חוקים שהיא רוצה ולא יהיה מעמד שיבחן את החוקים וישקול אותם בכובד ראש.. לאזרחים לא תהיה ברירה והם יהיו חייבים לבצע את החוקים גם אם הם לא צודקים והוגנים
קוראים לזה דיקטטורה
וזה יכול להוביל לכפייה, לכן קיים מנגנון הפרדת רשויות
השלטון בידי מנהיג אחד יתחזק והזכויות הבסיסיות של האזרח יופרו כממו לדוגמא זכיות חופש הביטוי, חופש הקניין, חופש הדעה החופשית ועוד..
המדינה תהיה תחת שלטון דיקטטורי