תשובה אחת
בישול במיקרוגל בהחלט מותר בכלים שעשויים זכוכית. אך כלים מזכוכית שמכילה עופרת עלולים להיסדק ולפיכך לא מומלץ להשתמש בהם במיקרוגל.

צירפנו קצת תוצאות גוגל שמראות שהאזהרה הזו די קבועה בפרסומים של יצרנים ויבואנים.
מערכת סטיפס