6 תשובות
כל יום לעשן
לעשן סמים כל יום.
לעשן גראס היומיום
לעשן כל יום
לעשן גראס כל יום..:<
לעשן סמים כל יום