תשובה אחת
לכול אחד עם אבחון הם נותנים הארכת זמן לפי איך שאני יודעת..
אבל הם יראו שלא הספקת נגיד לסיים את כול המיבחן.. ויתנו לך הארכת זמן ועוד כל מיני דברים שיראו..