7 תשובות
הדלקות, התאהבות כלשהי
קראש זאת הדלקות קטנה כזאת..;)
קרשא=התרסקות זה אומר שנדלקת על מישהו, שהתאהבת בו קשות לכמה ימים ועבר לך
כאילו התאהבות 'הדלקות'
אם אני אומרת x הוא הקראש שלי
זה כמו x הוא ההדלקות שלי או ההתאהבות שלי או קיצר
נדלקתי על x
סליחה שבלבלתי אותך התלבלבתי<--- בעצמיxd
שנדלקים על מישהו
התאהבות לא רצינית
הידלקות (על מישהו, לא הידלקות של אש)
ויכול להיות גם התרסקות