תשובה אחת
ואיי היה לי היום במבחן על זה! היה לי איזה דף שרשום שם בדיוק נמנמנמנ בואי לפרטי