2 תשובות
המגיבים זה לפני הפירוק והתוצרים זה אחרי ההתחברות של האטומים
המגיבים הם החמצן והגופרית
והתוצרים הם גופרית חמצנית
ואותו הדבר לשני