5 תשובות
כן.
אני זוכר שדיברתי איתך על זה לפני כמה ימים,
מזל טוב.
כנראה הוא לא רוצה לעזוב.
יש סיבה מוצדקת שאת רוצה לנתק איתו?
הוא כנראה לא רוצה לאבד אותך
תנסי להבהיר לו שאת לא רוצה קשר איתו
למה את לא רוצה להיות איתו בקשר?