תשובה אחת
שאלוקים נותן דברים למי שלא יודע
להשתמש בהם כמו שצריך