תשובה אחת
גימלים רפואיים כן, לא בטוח לגבי גימלים נפשיים, אל תתפסי אותי במילה אבל לדעתי הוא לא יכול נפשיים.