2 תשובות
יש פה לאחרונה הרבה שאלות על גימלים נפשיים
כמה שצריך