3 תשובות
כן, מניסיון. הקב"ן בבסיס יכול לתת עד 14 גימלים נפשיים בכל ביקור.
שואל השאלה:
ולא בבסיס?
שלחו אותי לקבן בבסיס אחר
איתו אני נפגשת כל פעם
אנונימית
גם, אותו הדבר.
אני חושב שרק קב"נים שהם פסיכיאטרים בהכשרתם ונמצאים לרוב במרפאות ברה"ן מרכזיות יכולים לתת מעל 14 גימלים.
כדי להגיע אליהם את צריכה שהקב"ן בבסיס שבהכשרתו הוא פסיכולוג או עובד סוציאלי, יפנה אותך אליו.

דבר נוסף, בביקור רופא במקרים חריגים מאד גם נותנים עד 4 גימלים נפשיים בשבוע.
זה לא משהו ידוע או שכיח, אבל כרופאים יש מקרים שהם מוצאים לנכון לעשות את זה.