2 תשובות
שהזיכרון שלו יהיה מבורך
ההפך מ ימחק שמו
הפירוש שאדם זה אזכר לטוב והיה לו המשך.
אנונימי