9 תשובות
כ ן.
כן
אכן כן
כן
חד משמעית כן
לא
אנונימית
כןכןכן