4 תשובות
כיפת הברזל יירטה את הטילים ששלחו עלינו
היא כאילו עצרה את הטילים שיגיעו עלינו. שלחה טיל שיפגע בטיל ששלחו אליינו ופוצצה אותו בשמיים לפני שיגיע אליינו. אז היא יירטה כבר 100 כאלה.
כאילו, שעזה שולחת טילים כיפת ברזל לא נותנת לטילים ליפול היא מפוצצת אותם אז היא יירטה כ100 טילים שעזה שלחה..
היא מנעה 100 שיגורים של עזה לאיזור הדרום.