4 תשובות
זה מערכת שמיירטת טילים שיוצאים בעיקר מעזה
dovi מומחה סטיפס
כמו משגר טילים.
זה קולט בראדר גראדים והכיפת ברזל שולחת לכיוון הגראד גראד קטן שמוצץ אותו באוויר בלי לגרום נזק
משגר טילים - הוא מיירט טילים שבאים לכיוון מרכזי הערים (או לפחות מנסה ליירט)
הוא נועד כדי לעזור להגן על התושבים בדרום
מערכת יירוט טילים ע"י שיגור טיל "חץ" לעבר הטיל ששוגר בעודו באוויר והשמדתו..