http://www.yetzira.com/paper-mache.html

אתר יצירה
אני לא יודעת מה בדיוק המינונים אבל תשים קמח ודבק מים וביצה תערבב ותוסיף לפי איך שאתה מרגיש שהעיסה היא לא דלילה מידי ולא גושית מידי