התחברות ל

ההזדהות נכשלה, נסה שנית!
אם שכחת את הסיסמה שלך לחץ כאן
עדיין לא הצטרפת לסטיפס?  להרשמה לאתר
התחברת בהצלחה!
טיפים בתגית: מכתב פיטורין
חיפוש בתוצאות:
האם צריך מכתב הפיטורין לעובד לכלול את הנימוקים לפיטוריו?


את הסיבות לפיטורין של עובד מומלץ לפרט בפני העובד בשיחה איתו, מה שקרוי "שימוע", ולא במכתב הפיטורין עצמו.
מוסר הסטיפ: מערכת סטיפס בתאריך: 20/03/2010

דירוג:
(1 מדרגים)

מה לוח הזמנים למסירת מכתב פיטורין?


מסירת ההודעה על פיטורין צריכה להתבצע לפחות חודש לפני סיום העבודה בפועל.
מוסר הסטיפ: מערכת סטיפס בתאריך: 16/03/2010

דירוג:

עזרה בנוסח של מכתב פיטורין? - הנה:


לכבוד יוסף יוספי ........................ תאריך: 10/03/2010

הנדון: הודעה על סיום העסקהבהמשך לשימוע שנערך לך במשרדי החברה בתאריך ________, הריני להודיעך על סיום עבודתך בחברה וזאת מיום _________.

נא ראה בהודעה זו הודעה מוקדמת לפיטורים כנדרש עפ"י חוק.

בתאריך ה-X לחודש _______ ייערך לך גמר חשבון מסודר, שיכלול את תשלום שכר _________, בצד תקופת ההודעה המוקדמת ופדיון ימי חופשה שלא נוצלו על ידך (תוכל לנצל ימי חופשה אלה בתקופת ההודעה המוקדמת, אם אין ברצונך לעבוד בהם).

אני מאחל לך הצלחה בהמשך דרכך.

בברכה,
ישראל ישראלי
מנהל מחלקת ...העתקים:
מחלקת כח אדם
מוסר הסטיפ: מערכת סטיפס בתאריך: 16/03/2010

דירוג:
(4 מדרגים)