דירוג אמינות בסטיפס
 ‏: 23 בספטמבר 2020, 18:18
16
 ‏: 23 בספטמבר 2020, 14:40
6
 ‏: 23 בספטמבר 2020, 14:11
4
 ‏: 23 בספטמבר 2020, 12:34
9
 ‏: 23 בספטמבר 2020, 09:56
3
 ‏: 22 בספטמבר 2020, 18:12
2
 ‏: 22 בספטמבר 2020, 13:40
4
 ‏: 22 בספטמבר 2020, 11:21
9
 ‏: 21 בספטמבר 2020, 09:31
10
 ‏: 21 בספטמבר 2020, 06:51
2
 ‏: 20 בספטמבר 2020, 21:37
4
 ‏: 20 בספטמבר 2020, 18:50
3
 ‏: 20 בספטמבר 2020, 17:52
5
 ‏: 20 בספטמבר 2020, 00:41
7