דירוג אמינות בסטיפס
 ‏: 25 בפברואר 2020, 21:06
6
 ‏: 25 בפברואר 2020, 20:40
5
 ‏: 25 בפברואר 2020, 04:19
2
 ‏: 24 בפברואר 2020, 20:37
5
 ‏: 24 בפברואר 2020, 16:42
3
 ‏: 24 בפברואר 2020, 15:11
3
 ‏: 22 בפברואר 2020, 21:36
4
 ‏: 22 בפברואר 2020, 17:49
7
 ‏: 22 בפברואר 2020, 17:13
6
 ‏: 21 בפברואר 2020, 18:48
7
 ‏: 21 בפברואר 2020, 16:07
6
 ‏: 21 בפברואר 2020, 15:11
6
 ‏: 21 בפברואר 2020, 14:43
5
 ‏: 19 בפברואר 2020, 15:17
3
 ‏: 18 בפברואר 2020, 14:18
5