דירוג אמינות בסטיפס
 ‏: 8 באוקטובר 2020, 16:59
5
 ‏: 8 באוקטובר 2020, 10:41
4
 ‏: 7 באוקטובר 2020, 03:18
13
 ‏: 6 באוקטובר 2020, 22:35
9
 ‏: 6 באוקטובר 2020, 07:26
11
 ‏: 5 באוקטובר 2020, 08:33
4
 ‏: 5 באוקטובר 2020, 02:16
12
 ‏: 4 באוקטובר 2020, 15:08
4
 ‏: 4 באוקטובר 2020, 09:28
5
 ‏: 4 באוקטובר 2020, 03:53
10
 ‏: 3 באוקטובר 2020, 21:42
9
 ‏: 3 באוקטובר 2020, 21:28
4
 ‏: 3 באוקטובר 2020, 21:09
5
 ‏: 3 באוקטובר 2020, 15:45
3
 ‏: 3 באוקטובר 2020, 15:41
5
 ‏: 3 באוקטובר 2020, 08:55
12