דולרים
 ‏: 10 באוקטובר 2020, 16:27
4
 ‏: 10 באוקטובר 2020, 16:07
1
 ‏: 9 באוקטובר 2020, 21:28
3
 ‏: 9 באוקטובר 2020, 21:24
1
 ‏: 9 באוקטובר 2020, 20:01
5
 ‏: 9 באוקטובר 2020, 14:38
6
 ‏: 8 באוקטובר 2020, 18:56
7
 ‏: 8 באוקטובר 2020, 11:42
9
 ‏: 8 באוקטובר 2020, 00:56
4
 ‏: 8 באוקטובר 2020, 00:38
6
 ‏: 8 באוקטובר 2020, 00:09
2
 ‏: 6 באוקטובר 2020, 19:57
8
 ‏: 5 באוקטובר 2020, 12:14
2
 ‏: 4 באוקטובר 2020, 15:00
3
 ‏: 4 באוקטובר 2020, 00:48
5
 ‏: 4 באוקטובר 2020, 00:45
3
 ‏: 4 באוקטובר 2020, 00:43
2
 ‏: 3 באוקטובר 2020, 02:34
5
 ‏: 3 באוקטובר 2020, 00:14
6
 ‏: 1 באוקטובר 2020, 14:45
4