6 תשובות
סיכוי נמוך.
זה כמעט ולא אפשרי
אם בישראל היה "תיקו" אז גם בארה"ב יכול להיות
סיכוי נמוך מאוד שכזה דבר יקרה