3 תשובות
מנסים לדבר איתה, לצחוק איתה
שואל השאלה:
אם אתם לא ידידים בכלל?
שרואים אותה להסתכל כזה ואז לשנות כיוון במבט הרוב אחרי שעוברים אותכם מסתכלים שוב ולפעמים כשרןאים אותה הולכים מוזר