2 תשובות
היום בדקתי כמה יש לי יש לי שש במקרר ואחת קשה