תשובה אחת
cpu זה הכמות עבודה של המחשב (של המעבד). מד CPU בודק את העומס על יחידת העיבוד המרכזית שלו.

לפעמים שמריצים הרבה תוכנות, המד CPU קופץ ל-100% ואחר כך יותר.