התמונה ברשיון Creative Commons
תשובה אחת
cpu זה הכמות עבודה של המחשב (של המעבד). מד CPU בודק את העומס על יחידת העיבוד המרכזית שלו.

לפעמים שמריצים הרבה תוכנות, המד CPU קופץ ל-100% ואחר כך יותר.