תשובה אחת
ייעוץ ממשפחה חברים קרובים?
תאמין בעצמך שאתה יכול ואתה כבר כזה ותצלח את זה