13 תשובות
~Present progressive~
Present Progressive הוא זמן אשר מבטא פעולות שמתבצעות בהווה בזה הרגע.
Now..., look!, at present, listen!, at this moment, today.., tonight, this year/week.

צורת הכתיבה:
Subject
+
are/is/am
+
Verb+ing
(הוספת ing לפי הכללים)

כנסי לקישור אולי זה יעזור לך
Pressent progresive
הווה עכשווי.
Pressent = הווה progresive= עכשווי
פעולה שמתרחשת עכשיו ברגע זה.

מורכב מ:
גוף > פועל עזר /am/is/are > פועל + ing >
תיאור > now

Lital is eating pasta now.
Lital = גוף
is = פועל עזר
eat +ing = פועל + ing
pasta = תיאור
now = עכשיו ברגע זה

They are eating pasta now
גם דוגמה

*** אם השלוש האותיות האחרונות מורכבות מ: אות רגילה, אות ניקוד אות רגילה
את מכפילה את האות האחרונה
למשל:
swim
w - אות רגילה
i - אות ניקוד
m - אות רגילה
אז מכפילים את הm

swim - swimming
Subject +be+ verb+ ing
Subject +be+ verb+ ing
שואל השאלה:
לפחות זה עוזר לאנשים כאן חוח
אנונימית
משתמשים בPresent progressive כאשר רוצים לדבר על פעולה שנעשת ברגע זה.
מוסיפים ing לפועל בpresent progressive.
בקבוצת גן עדן (he, she, it) מוסיפים לפני הפועל את הפועל be. שזה (is).
ובשאר הגופים (i, you, we, they), הפועל be שלהם זה-
I-am
You, we, they- are
He, she it- is

לדוגמה:*הילדים* משחקים עכשיו.
הילדים זה רבים (they), לכן הם יקבלו are. וכמובן מוסיפים ing מכיוון שזה פעולה שנעשית *עכשיו*
.The kids playing now

דוגמה נוספת: היא אוכלת עכשיו.
היא זה יחיד, ולכן יחיד מקבל (is).
וכמובן מוסיפים ing לפועל, כיוון שזה פעולה שנעשית ברגע זה.
.She is eating now


אפשר להשתמש בpresent progressive, בזמנים הללו:
Now, today, at the moment....ועוד

בהצלחה ;
לא הגיוני שיש לזה 119 נעצים ורק 17 תשובות
לשאלתך

~Present progressive~
Present Progressive הוא זמן אשר מבטא פעולות שמתבצעות בהווה בזה הרגע.
Now..., look!, at present, listen!, at this moment, today.., tonight, this year/week.

צורת הכתיבה:
Subject
+
are/is/am
+
Verb+ing
(הוספת ing לפי הכללים)
חחח וואלה לא הבנתי מילה
טפאק למה כלכך המון נעצים
150 נעצים ו10 תשובות
שואל השאלה:
חוח כנראה הם נעצו כדי שיעזור להם גם
אנונימית
אמאלה כמה נעציםם
יעקוב, פשוט העתקת את מה שאני כתבתי