3 תשובות
טון.מבע בפנים.והמלל של מה שנאמר.
שואל השאלה:
הכוונה בוהדעה שאומרים
אנונימי