תשובה אחת
בחנויות תכשיטים, ברוב חניות תכשיטים ודוכני תכשיטים יש עגילים מזויפים