תשובה אחת
שואל השאלה:
או אספרנסה מיה או כמעט מלאכים
אנונימית