4 תשובות
כן
כן מאוד הגיוני. המחזור שלי התאזן רק אחרי שלוש שנים
כן גם אצלי זה ככה הכל טוב