4 תשובות
ב22 היה כולבוטוק
ב10 היה משחק כדורסל וב22 היה כולבוטק
ונראליי שב 10 טריני וסוזנה
אנונימיתת
כולבוטק ואת המשחק כדורסל הזה בתל אביב