3 תשובות
מספימים בכיף
עונים על שאלות, שואלים שאלות, ומדברים עם אנשים.
בעיקרון בערך כמו סטיפס רק שסטיפס יותר טוב