3 תשובות
לא נראה כך.
כן, האמת שהוא מחונן. מאוד חכם, פשוט הוא מחובר לבן אל הנעל הזה אז זה פחות ניכר.
אנונימית
אולי כן ואולי לא, אין איך לדעת