2 תשובות
רבייה
גדילה והתפתחות
נשימה
תא אחד לפחות
תגובה לגירוי


יש עוד אחד שחכתי, אבל יש שש לא חמש
היי! אני לומד את זה עכשיו בביולוגיה!
• תורשה ואבולוציה
• התפתחות ורביה
• מבנה תאי
• מטבוליזם = חילוף חומרים
• תגובות ורגישות לגירויים