4 תשובות
שאלה מסובכת.. ב"מה המקורות" כוונתך למקורות המידע שמהם שואב העונה?
מערכת סטיפס
אכילת זיתים איננה גורמת לשיכחה ואכילת שמן זית איננה גורמת לפעולה ההפוכה.
המקור לשאלה הינו מאמר בתלמוד אשר מקריאתו ע"י אנשים שאינם מתמצאים עלולה להטעות בהבנה.
המאמר התלמודי הוא משל על התנהגות תלמידי חכמים ושימושם בתורה שלמדו.
מרדכי צבי
לא זה ולא זה מצטרים אז זיהורות
רוי
רועי המלך עדן מה קורה
רועי