תשובה אחת
קבוצה שאת משתייכת אליה אבל זה מאוד תלוי לגבי איזה נושאים