4 תשובות
אני חושב שזה אותו התנהגות כמו שיש לערסים. התנהגות ברברית, לא מכבדת .
הכוונה להתנהגות מופרעת. אבל הברברים היו אנשים .
https://eureka.org.il/item/51662/מי-היו-הברברים-בהיסטוריה
התנהגות מופרעת , שהם מופרעים