3 תשובות
תגיד מקסימום שלשלך יש פנצר ולקחת לאחותך( אם יש לך אחות)
שואל השאלה:
לא מביך אותי מול חברים שלי, מביך אותי בכללי אני ארכב על האופניים וילדים בגיל שלי יראו
שים עליהם פס אתה לא מכיר אותם בכלל מה זה משנה
דרך אגב אם יש לך איזה גואש שחור או צבע נטרילי כזה פשוט תצבע