6 תשובות
מה ז"א מגעיל? מה מגעיל באנשים טובים? זה נשמע ממש תמוה
מה מגעיל בהם?
שואל השאלה:
לא יודעת זה מגעיל אותו
אנונימית
כי הם חננות כאלה
אולי הוא לא רגיל לראות אנשים שמתנהגים ככה כי הוא רגיל להיות בסביבה רעה וזה גורם לו חוסר נוחות להיות בסביבה אחרת
שחבר שלך ערס בוודאות.
אנונימי