5 תשובות
שקוראים ספר ואז יש עליו עבודה
יומן קריאה באנגלית.
השאלות עצמן משתנות מבית לבית ספר כי המורה בוחרת אותן.
יומן קריאה
את קוראת ספר ונותנת ביקורת
בדרך כלל נותנים לעשות את זה בבית הספר
עבודה מסכמת על ספר כלשהו שקראת באנגלית