3 תשובות
הנדסאי
הנדסאי, שלב אחד לפני תואר
שלב אחד הרבה לפני תואר, אחרי זה בקושי מקבלים נקודות זכות על הנדסאי אם רוצים להשלים לתואר