תשובה אחת
שאלות שהן מלפני יותר מחודש אי אפשר לענות עליהן
אם זאת שאלה חדשה אולי סתם אין לך אינטרנט לא יודעת