תשובה אחת
מתנתק מהחברים, מפסיק להגיע לביהס או למפגשים עם חברים, מתקשר פחות, ישן פתאום מלא או ממש קצת, אוכל מלא או ממש בקושי, יש חוסר עניין בדברים שבדרכ יש לו תשוקה אליהם